Steeds meer HR professionals zijn een sparringpartner voor de organisatie. Meer dan een adviseur voor leidinggevende en een aanspreekpunt voor medewerkers. Een strategisch meedenker in organisatieontwikkeling en een klankbord voor het bestuur, de directie. Of zelfs onderdeel van het MT.
Hoe kan het dan dat je aflopen week nog tenenkrommend aan tafel zat bij één van de managers die jij adviseert? Na jullie overleg, kom je terug op je afdeling. Jouw HR collega’s kijken je vragend, enigszins verbijstert aan. Ja, zij hoorden het ook, die diepe zucht die je slaakte.

Waarom zegt hij ‘ja’ en doet hij ‘nee’?

Wat maakt nu dat die manager niets snapt van het uitvoeren van strategisch HR door de lijn? Of de leider blijkt het weldegelijk te snappen, maar laat gewoonweg niet het gedrag zien wat van leiders in jouw organisatie wordt verwacht. Nog frustrerender! Om te gillen toch?
Betrokken en bevlogen professionals. In jouw ogen maken sommige leiders net iets te veel brokken en zijn de professionals net iets te snel gevlogen.

Reflectie is een spiegel voor groei, niet om jezelf klein te maken

Zowel in mijn werk jaren geleden als HR adviseur en in mijn werk als HR- & Organisatieconsultant heb ik opgemerkt dat HR vervolgens nog harder gaat werken. Dus maar weer een HR-heisessie; ‘Wat kunnen wij van HR anders doen?’. Dat reflectieve vermogen is een kwaliteit!
Vaak wordt gezegd dat HR reactief. Toch gaan zij na deze reflectie actief aan de slag; Het HR beleid wordt aangepast. Er wordt nog een project opgestart. Jij of je collega gaat maar weer eens een inhoudelijke HR-cursus volgen.
Het resultaat; Het gaat beter, maar toch heb je het gevoel dat je niet volledig het verschil kan maken. ‘Ja hoor, we zijn weer het afvoerputje!.’ ‘Die leidinggevende denkt gewoon altijd zijn eigen ding te kunnen doen, dat is toch geen voorbeeld!’. ‘Mijn advies wordt toch niet aangenomen, maar als er gedoe is, mag ik het oplossen!’ Zomaar een aantal uitspraken die door de HR afdeling vliegen.

Van ‘ik’ naar ‘wij’

De vraag is of de activiteiten die ondernomen worden effectief zijn om als management, leiders, bestuur en HR samen de beoogde doelen te bereiken. Ja dat lees je goed, SAMEN. Dat betekent dat je beiden een ontwikkeling door hebt te gaan.

“Continue ontwikkelen staat in relatie tot groei,
zoals ambities realiseren in relatie staat tot floreren.”

Ben een voorbeeld; neem leiderschap

Ben niet langer alleen een adviespartner. Ben een coach of een initiatiefnemer voor de ontwikkeling van leiders, managers, bestuur.
Steeds meer organisaties zien het belang van management development. Dus neem je ruimte. Zet management development op de agenda. Maak er geen strategisch project van, maar een doorlopend proces. Want leren, doe je een leven lang. Op deze manier draag jij bij aan het bedrijfsresultaat. Want alleen leiders die het juiste gedrag laten zien, zijn in staat de doelen van het team en de organisatie te realiseren.
Dit is niet de taak van HR. Het is de taak van HR leiders in staat te stellen op effectieve wijze te doen wat van hen verwacht wordt.

Dialoog als drijvende kracht voor management development

Hoe dan? Ga in dialoog. Zet in op samen, op co-creatie. Laat de leiders meedenken in de eigen gedragsontwikkeling. Bevorder een leercultuur en maak daarmee de professionals in de organisatie optimaal inzetbaar.

In de online kennissessie van LeiderschapInDialoog neem ik jou mee hoe je met een laagdrempelige manier kan werken aan management development en het ontwikkelen van leiderschap. 

LeiderschapInDialoog

Met LeiderschapInDialoog krijg je inzicht in jezelf, de ander en de groep. Je werkt aan de belangrijkste elementen voor effectief leiderschapsgedrag en succesvolle samenwerking van leiders/MT’s:

  • Een basis van veiligheid & vertrouwen
  • Het voeren van constructief dialoog
  • Het vinden van de verbinding en committeren aan elkaar, het doel en de gekozen weg
  • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen en vanuit feedforward hierover het gesprek met elkaar aangaan
  • Samen doelen en ambities realiseren

*Waar hij of zijn staat kan ook zij of haar gelezen worden en andersom.

Online Kennissessie leiderschapsontwikkeling

Wil jij graag een online kennissessie voor jouw team over LeiderschapInDialoog®? Neem vrijblijvend contact met mij op: info@leiderschapindialoog.nl.

Of lees het interview met Bianca. Bianca heeft vanuit haar rol als MD Adviseur deelgenomen aan één van de online kennissessies en vertelt jou graag haar ervaring.

Dorianne Oerlemans is eigenaar van TeamInDialoog en werkzaam als (team)coach, leiderschapstrainer en organisatieadviseur. Ze is de bedenker en maker van LeiderschapInDialoog®.
Als veranderaar, vernieuwer en verbinder, werkt zij met flair, creativiteit en daadkracht. Haar stijl is transparant en doortastend.
Haar missie is; “Leiders en teams laten groeien en floreren in (persoonlijk) leiderschapsgedrag en succesvolle teamsamenwerking.”. Zij gelooft dat een leven lang leren daarvoor een belangrijke basis is.