Model & Gedachtegoed

Met de juiste toepassing van LeiderschapInDialoog®
realiseer je effectief (persoonlijk) leiderschapsgedrag 
& succesvol samenwerkende (management)teams.

Het LeiderschapInDialoog® model is uitgangspunt voor:

  • Online Cursus Persoonlijke Leiderschap Ontwikkeling
  • Kaartspel LeiderschapInDialoog®
  • Persoonlijk leiderschap & Leiderschap/Executive coaching
  • Management Development trajecten
  • Incompany & open trainingen Leiderschap

3 Interactielagen

Drie gedrags- & interactielagen.

1. Inzicht jezelf
Indivdueel leiderschapsgedrag

2. Inzicht in de ander
Gedragsinteractie tussen 2 of enkele leiders

3. Inzicht in ons team
Groepsdynamica en collectief managementteamgedrag

BO-4 elementen

De verbinding van elementen, die jouw gedrag beïnvloeden.

Bovenstroom
1. Moeten | Extrinsieke motivatie
2. Kunnen | Kennis & Vaardigheden

Onderstroom
3. Voelen & Denken | Persoonlijke ideeën en overtuigingen
4. Willen | Intrinsieke drijfveren

Veranderbereidheid
Jouw intentie tot veranderen en ontwikkelen.

5 Teamthema's

Zijn alle thema’s optimaal aanwezig en in balans, dan kan succesvol samenwerken als MT of team.

1. Veiligheid, Vertrouwen & Kwetsbaarheid

2. Constructief & Inzichtgevend dialoog

3. Commitment & Verbinding

4. Feedforward & Verantwoordelijk handelen

5. Collectieve ambities realiseren

De 5 thema’s voor effectief persoonlijk leiderschap & succesvol samenwerken in beeld

1. Veiligheid, Vertrouwen & Kwetsbaarheid

Creëer eerst zelf een veilige omgeving, geef eerst zelf het vertrouwen en durf je kwetsbaar op te stellen, voordat je dit  verwacht van een ander.

2. Constructief & inzicht gevend dialoog

Met jezelf kan je ook in dialoog. De spelkaarten van LeiderschapInDialoog® in de video’s helpen je hierbij.

3. Commitment & Verbinding

In verbinding zijn met anderen, is eerst in verbinding zijn met jezelf.

4. Feedforward & Verantwoordelijk handelen

Neem eerst eigenaarschap over je eigen leven, voordat je verantwoordelijkheid verwacht van anderen. Zet (zelf)kritiek om naar opbouwende suggesties voor de toekomst.

5. Ambities realiseren

Als je alle thema’s hebt doorlopen zal je floreren. Doe waar jij goed in bent, wat de wereld nodig heeft, houd balans tussen veerkracht & doorzettingsvermogen, realiseer je doelen/dromen.

Gedachtegoed

Gedrag; het is heel zichtbaar wat iemand doet en hoorbaar wat iemand zegt. Toch lijkt gedrag iets ongrijpbaars te zijn.

Continue veranderen en ontwikkelen zijn een niet weg te denken en dynamisch gegeven in onze maatschappij en in organisaties. Desondanks is niets zo ingewikkeld als het veranderen, aanpassen en ontwikkelen van gedrag. In het bijzonder collectief gedrag, ofwel groepsgedrag. Daarnaast zijn de vraagstukken en problemen waar leiders mee te maken krijgen in toenemende mate ambigue en complex. Het oplossen van deze problemen, het laten floreren en groeien van een organisatie kan niet langer alleen met de juiste kennis en vaardigheden. Het vraagt om het juiste (leiderschap)gedrag.

Wil je een optimaal samenwerkend team, een succesvolle organisatie, met plezier, effect en in balans leidinggeven?
Begin bij jezelf. Dat is tenslotte hetgeen waar je het meeste invloed op hebt.

Persoonlijke groei en leiderschapsgedragsontwikkeling, dat bereik je door actief aan de slag te gaan met; de 3 interactielagen, jouw BO-4 elementen en de 5 teamthema’s (voor het MT of jouw team).